Privacybeleid

minimi babyshop

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bij minimi babyshop vinden we een zorgvuldige omgang met deze persoonsgegevens erg belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking van zulke gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Minimi babyshop is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens Als je iets in onze webwinkel besteld ontvangen wij bepaalde gegevens van je. Onder deze gegevens kunnen ook persoonsgegevens vallen. Wij gebruiken en bewaren alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres (indien afwijkend van afleveradres)
 • Bankgegevens (bij betaling via een order)
 • E-mailadres

Afhandelen bestelling
Als je bij ons een bestelling hebt geplaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Het kan ook voorkomen dat voor een goede afhandeling jouw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt (bijvoorbeeld aan de vervoerder). Meer informatie over de verstrekking aan derden vind je verderop in deze privacyverklaring.

Analytics
Om de prestaties van onze website bij te houden en te zien hoe onze bezoekers de website gebruiken maken wij gebruik van Shopify Analytics. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Shopify gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij geen toestemming gegeven om de Analytics informatie te gebruiken voor andere diensten.

Feedback
We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op wat onze klanten willen. Daarom kunnen we je gegevens (e-mailadres) gebruiken om je uit te nodigen voor een vrijblijvend beoordelingsonderzoek. Op deze manier help je onze winkel nog beter te worden. Beoordelingsgegevens (ook wel “reviews” genoemd): gegevens verspreid via allerlei soorten media waaronder te verstaan maar niet beperkt tot beeld, geluid en schrift.

Om je persoonsgegevens te beveiligen hebben we de volgende maatregelen getroffen:

 • Er is een verwerkersovereenkomst met een verwerker voor feedback afgesloten.
 • Je behoud het recht om je review ten alle tijde weer volledig te laten verwijderen.

Contactformulier en nieuwsbrief
Via onze website kun je contact met ons opnemen door het contactformulier in te vullen. We vragen je dan om je naam en e-mailadres aan ons door te geven, zodat we contact op kunnen nemen en je vraag kunnen beantwoorden. Je kunt zelf bepalen of je ook je telefoonnummer aan ons verstrekt. De gegevens die je naar ons toestuurt bewaren we zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

We hebben een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze producten en diensten. Onderaan elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je kunt afmelden. Wanneer je hierop klikt, worden jouw gegevens uit onze lijst verwijderd. We voegen je alleen toe aan de verzendlijst wanneer je ons daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Advertenties
Op onze website worden geen advertenties van derden getoond.

** Cookies**
Op onze website worden cookies gebruikt. Naast de functionele cookies die een optimale werking van de website bevorderen worden er ook via derden die door ons zijn ingeschakeld cookies geplaatst.

Als je onze website voor het eerst bezoekt, krijg je een melding waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Als je daarna verder gebruik maakt van de website vatten wij dit op als toestemming voor het plaatsen van cookies.

Het staat je ten alle tijden vrij om het plaatsen van cookies uit te schakelen middels de browser. Het is dan wel mogelijk dat onze website niet optimaal meer werkt.

Met derden die cookies op onze website plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Wij hebben echter geen volledige controle op hoe deze derden uiteindelijk met de informatie om gaan. Wij raden u sterk aan om de privacy verklaringen van deze partijen te lezen. Houd er rekening mee dat deze privacy verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een emailadres en wachtwoord
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. De beveiligde verbinding is te herkennen aan de groene adresbalk van uw browser.
 • Zo min mogelijk applicaties die we gebruiken zijn toegankelijk vanaf het internet.
 • De verwerkingen worden waar mogelijk gelogd door de systemen.

Voor uitgebreidere gegevens over de beveiliging van onze systemen kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
minimi babyshop
E-mail: info@minimibabyshop.nl